LNG  PROIZVODNJA LNG

PROIZVODNJA LNG

 

Utekočinjen zemeljski plin (LNG) proizvajamo s pomočjo tekočega dušika, tako da zemeljski plin ohladimo na temperaturo –161 °C pri tlaku 1 bar.

Obstajajo mikro, male, srednje ter velike utekočinjevalne naprave. V državah proizvajalkah zemeljskega plina delujejo predvsem velike utekočinjevalne naprave, medtem ko mikro, male in srednje velike naprave delujejo povezane na plinovode zemeljskega plina ali pa uporabljajo bioplin kot vir metana za utekočinjanje. Na ta način lahko pride zemeljski plin tudi v kraje, ki niso povezani na mrežo zemeljskega plina.

Naša naprava za utekočinjanje zemeljskega plina ima kapaciteto 400 Sm3/h oziroma  3,5 mio Sm3 zemeljskega plina na leto. Naprava je bila zgrajena z lastnim znanjem in je edina v tem delu Evrope. Utekočinjevalna naprava in skladišče utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) se nahajata na Jesenicah.