LNG  PREDNOSTI LNG

PREDNOSTI LNG

EKONOMSKE PREDNOSTI

Proizvodnja utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) je cenejša kot proizvodnja dizla iz nafte, poleg tega pa je razpršena po celem svetu, kar pomeni bolj konkurenčno in zanesljivejšo dobavo. Pri večjih porabnikih energentov je utekočinjeni zemeljski plin (LNG) konkurenčen kurilnemu olju in UNP.

OKOLJSKE PREDNOSTI

Uporaba utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) namesto ELKO, dizla ali UNP povzroča nižje emisije CO2, dušikovih oksidov, posebej pa še prašnih delcev. Prav tako pa tovornjaki, ki uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin (LNG), povzročajo do 70 % manj hrupa kot tovornjaki na dizel.Tovornjaki, ki uporabljajo utekočinjeni zemeljski plin (LNG) izpolnjujejo najstrožje okoljske standarde. Tovornjak na utekočinjeni zemeljski plin (LNG) dosega celo boljše standarde, kot jih predpisuje EURO 6. Če se v tovornjaku uporablja utekočinjeni bioplin se emisije CO2 znižajo do 80 %.

VARNOST

Pri proizvodnji, transportu, pretakanju, skladiščenju in uporabi je zagotovljena visoka stopnja varnosti. Zemeljski plin je ravno tako vnetljiv kot propan (UNP), dizel in bencin, vendar so ta našteta goriva težja od zraka. To pomeni, da se ob izpustu zadržujejo v okolici izpusta, medtem ko se zemeljski plin dvigne v ozračje, kar pomeni, da se sam odstrani iz območja izpusta.