LNG  KAJ JE LNG?

KAJ JE LNG

 

Utekočinjeni zemeljski plin (angleško Liquefied Natural Gas – LNG) je zemeljski plin, ki je ohlajen na –161 °C pri tlaku 1 bar in je svojo agregatno obliko iz plinastega spremenil v tekoče stanje. Pri tem se je njegov volumen v primerjavi s prvotno plinasto pojavno obliko zmanjšal za 600-krat. Zaradi tega je mogoč transport zemeljskega plina ne le preko plinovodov, ampak tudi po morju, rekah, cesti in železnici. Utekočinjeni zemeljski plin (LNG) vsebuje do 98 % metana.

Uporaba postopka utekočinjevanja se je komercialno razvila zaradi dobave zemeljskega plina na področja, kjer bi bila izgradnja plinovoda predraga ali celo tehnično nemogoča (Japonska, Južna Koreja). Danes se preko vstopnih terminalov LNG odvija precejšen del vse svetovne trgovine z utekočinjenim zemeljskim plinom. Zaradi pričakovane rasti porabe zemeljskega plina, zanesljivosti dobave in cenovne konkurenčnosti se napoveduje, da bo delež utekočinjenega zemeljskega plina tako v svetovni kot v evropski trgovini v prihodnjih letih rasel.